Petra O´Rourke

Päiväkotilapset leikkimässä puistossa.

HEAL-hanke vei päiväkodin lapset retkelle

HEAL-hankkeessa tutkitaan kokonaisvaltaisen sisätilan hygienian vaikutusta infektiotautien leviämisen estämiseen. Tutkimuksen yhtenä pilottina on päiväkoti Metsätähti Ulvilasta. Tutkimuksessa vaivataan myös muutaman päiväkotiryhmän lasten vanhempia ja tästä kiitoksena HEAL järjesti lapsille ja ryhmien ohjaajille vapun jälkeisenä päivänä kevätretken Porin Kirjurinluodon Pelle Hermanni -leikkipuistoon.

Pipetointi.

Tutkimuskeskus WANDER osallistuu kansainväliseen antimikrobisten pintojen standardointityöhön

Tutkimuskeskus WANDER on mukana suomalaisessa ja kansainvälisessä standardointityössä ja kuuluu Yhteisen toimialaliiton standardointiryhmään (Yhteinen toimialaliitto ry, YTL). Suomessa SFS (Suomen standardoimisliitto SFS ry) toimii standardoinnin keskusjärjestönä ja on maailmanlaajuisen standardointijärjestön ISOn (International Organization of Standardization) jäsen.