Yhteiskehittämisellä parempaa ja tehokkaampaa tuotantoa

7.12.2023Sari RepkaUutiset

Satakunnan biotalouden vahvistaminen ja varmistaminen, BIOVAHVA, sai hankerahoituksen Satakuntaliiton oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja aloitti toimintansa 1.11.2023.

Paljon lasia sisältävä rakennus pellolla.
Tekoälyn tuottama kuva innovatiivisesta kasvihuoneesta entisellä turvetuotantoalueella.

Hankkeen tavoitteena on korvata turvetuotannon vähentymisestä aiheutuvia tulonmenetyksiä paikallistaloudessa kehittämällä Satakunnan biotalouden ja ruokaketjun TKI-toimintaa. Näin saadaan luotua uusia innovatiivisia liiketoiminta- ja työmahdollisuuksia Satakuntaan.

Lähtökohtana kehittämisessä on Satakunnan olemassa olevat vahvuudet kuten uusiutuva energia ja ruoantuotanto. Yhteiskehittämiseen näiden alojen yrittäjien kanssa osallistuvat neljä vahvaa paikallista TKI-organisaatiota SAMK, Prizztech, Pyhäjärvi-Instituutti ja Satafood.  Lopputuloksena saadaan parempaa ja tehokkaampaa tuotantoa, joka hyödyttää koko maakuntaa. Hankkeessa on monta osatavoitetta, kuten energiahävikin pienentäminen, uusiutuvan energian käytön lisääminen, biotalouden energiakustannusten alentaminen, biohiilen käytön tehostaminen, kasvihuoneiden tuotannon lisääminen, lannoitteiden käytön tehostaminen sekä kiertotalousratkaisujen käytön lisääminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi Satakunnassa sovelletaan useita innovatiivisia teknologioita esimerkkeinä nanohappikasteluvesi ja uusi biohiiliratkaisu taimikasvatuksen tehostamiseen, AgriPV-aurinkosähköjärjestelmä sekä uusien ruoka-, yrtti- ja lääkekasvien viljely sekä uusien kuivikkeiden ja energiantuotantoon käytettävien materiaalien kehittäminen. Lisäksi perustetaan Satakunnan biotalouden TKI-yhteistyöfoorumi, jossa yhteiskehittämistä jatketaan ja laajennetaan.

BIOVAHVA-hankkeen rahoittaa Satakuntaliitto ajalla 11/2023–06/2026.

 

Lisätietoja:

Sari Repka
sari.repka@samk.fi

 

Euroopan unionin osarahoittama -logo. Satakuntaliiton logo.

Jaa artikkeli

Lue lisää: