Nanokuplageneraattorit tuottavat arvokasta tutkimustietoa

12.12.2023Jussi Tamminen ja Petra O'RourkeUutiset

Porin kampuksen vesijärjestelmän osaksi asennetaan kavitaatioon perustuvat nanokuplageneraattorit. Tavoitteena on tutkia hydrodynaamisen kavitaatioon perustuvan teknologian avulla tuotettujen happinanokuplien vaikutusta biofilmeihin ja veden laatuun. Hankkeessa tutkitaan teknologian hyötyjä mm. vesijohtoverkoston puhtaana pitämiseksi.

There are tube collectors in the blue shade photo.
Kuva: Veera Korhonen

Nanokuplien vaikutusta rakennuksien vesijärjestelmien biofilmeihin tutkitaan osana "Vesijärjestelmän biofilmien hallinta hydrodynaamiseen kavitaatioon perustuvalla teknologialla" -hanketta. Pilottiasennuksissa hyödynnetään kampuksen vesijärjestelmässä jo olemassa olevia biofilmikeräimiä. Biofilmikeräimet ovat putken osia, jotka voidaan erottaa venttileillä muusta vesijärjestelmästä näytteiden ottamiseksi. Keräimet voidaan poistaa vesilinjasta ja korvata uusilla, jotta vesi- ja biofilminäytteet saadaan otettua. Valittuihin biofilmikeräimiin asennetaan nanokuplageneraattori, joka tuottaa veteen nanokuplia.

Keräimet ovat olleet vesijärjestelmässä useita vuosia, joten niihin on kehittynyt biofilmi. Biofilmi on putken tai keräimen pinnalle muodostunut limakerroksen ympäröimä mikrobiyhteisö. Nanokuplien vaikutus vesilinjassa olevaan biofilmiin ja sen bakteeripopulaatioon voidaan todeta biofilmikeräinnäytteistä. Analysoimalla biofilmikeräimiä voidaan myös todeta muutokset korroosiossa sekä kalkkisaostumien määrässä.

 

"Vesijärjestelmän biofilmien hallinta hydrodynaamiseen kavitaatioon perustuvalla teknologialla" -hanke on alkanut vuonna 2022 ja se on rahoittanut Etelä-Savon ELY-keskus ja maa- ja metsätalousministeriö osana Vesiosaamisen kasvu- ja kansainvälistymisohjelmaa. Vesiosaamisen kasvu- ja kansainvälistymisohjelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on Euroopan unionin rahoittama (NextGenerationEU). Hankkeessa pyritään osoittamaan nanokuplien vaikutus putkistojen mikrobitason alenemaan, kalkkisaostumien sekä korroosion ehkäisyyn.

 

Lisätiedot:

Jussi Tamminen
jussi.tamminen@samk.fi

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue lisää: