Julkaisut

Tutkimuskeskus WANDER julkaisee mm. tieteellisiä artikkeleita, verkkoartikkeleita sekä kansainvälisten hankkeiden ohessa tehtyjä julkaisuja.

Tutkimuskeskus WANDERin julkaisut

WANDERin julkaisusarjassa ilmestyneet

Kuvakaappaus raportista.

 

Messinkituotteiden sinkinkadonkestävyys erilaisissa vesissä (2021)

 

 

Kuvakaappaus julkaisusta.

 

PEX‐putkista liukeneva tert‐butyylialkoholi (TBA) (2017)

 

 

Kuvakaappaus julkaisusta.

 

Kiinteistöjen vesijärjestelmien messinkiosien vauriot vesivahinkojen aiheuttajana (2017)

 

 

Käyttövesijärjestelmien tutkimus Sisäympäristö-ohjelmassa: laatu, turvallisuus sekä veden- ja energiansäästö (2015)

Kiinteistöjen vesijärjestelmien riskienhallinta (2015)

Ratkaisuja sisäympäristöjen hygienian hallintaan (2015)

Viemäreiden sisäpuoliset saneerausmenetelmät (2014)

Kiinteistöjen hygieniakonsepti Hygtech: hankkeen loppuraportti (2013)

 

Tutkimuskeskus WANDER toimi Prizztechin alaisuudessa Vesi-instituutin nimellä vuosina 2005-2013.

Sinä aikana tehdyt julkaisut ja raportit löydät alla olevasta listasta. Julkaisut 1 ja 3 ovat selvityksiä talousveden kanssa kosketuksissa olevista verkostomateriaaleista ja niiden vaurioista sekä käyttöiästä. Lisäksi suomalaisen talousveden laadusta on tehty kartoitus (julkaisu 2) sekä kattava selvitys (julkaisu 4). Julkaisu 5 on julkaisuista 1, 2 ja 4 tehty englanninkielinen tiivistelmä. Julkaisussa 6 on kartoitettu kiinteistöissä ja vesihuoltolaitoksissa käytettävien talousveden kanssa kosketuksissa olevien rakennustuotteiden säädös- ja standardisointitilannetta.

Kiinteistöjen vesijärjestelmien riskienhallinta (2013)

Vesijohtojen saneerauspinnoitus (2012)

Talousveden käsittelykemikaalit ja standardisointi (2011)

Vesialan yhteistyökyselyn tuloksia (2010)

Messinkikomponenttien vauriomekanismit (2010)

Failure mechanisms of brass components (2010)

Rakennustuotteet, talousvesi ja tuotehyväksyntä (2010)

Drinking Water Quality and Network Materials in Finland, Summary Report (2008)

Suomalaisen talousveden laatu raakavedestä kuluttajan hanaan vuosina 1999-2007 (2008)

Vesijohtomateriaalien vauriot ja käyttöikä Suomessa (2008)

Talousveden laatu Suomessa vuosina 1984-2006 (2007)

Talousveden kanssa kosketuksissa olevat verkostomateriaalit Suomessa (2007)

Tieteelliset artikkelit
Muut julkaisut