Tietoa meistä

Tutkimuskeskus WANDERin tutkimus kattaa veden, veden kanssa kosketuksissa olevat materiaalit sekä sisäympäristön hygieniaa parantavat ratkaisut. WANDER tarjoaa lisäksi yrityksille ja muille toimijoille näihin liittyviä asiantuntijapalveluita. WANDER on yksi Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkimuskeskuksista. 

Tutkimuskeskus WANDER on veden ja materiaalien välisen vuorovaikutuksen johtava asiantuntija Suomessa, toiminnan perustuessa poikkitieteellisen asiantuntijaryhmän osaamiseen. Veteen liittyvää tutkimusta tehdään liittyen niin talousveteen, teollisuuden kuten esim. ruokateollisuus käyttövesiin ja jätevesiin kuin myös ympäristön vesiin. Kestävä kehitys ja ympäristövastuullisuus näkyvät osaamisessa.

Tutkimuskeskus WANDER on aktiivisesti kehittänyt sisäympäristön hygieniaa ja siihen liittyvää klusteria. WANDERissa on tutkittu ja kehitetty menestyksekkäästi sisäympäristön hygieniaa tehostavia tuotteita ja ratkaisuja yhteistyössä alan keskeisten tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa jo lähes kymmenen vuoden ajan. WANDER on ollut mukana rakentamassa Living lab -tutkimusympäristöjä sekä veden että sisäympäristön tutkimukseen.

Tutkimuskeskus WANDER toimii yhteistyössä yritysten kanssa sekä EU-rahoitteisissa projekteissa, kansallisella rahoituksella toteutettavissa projekteissa että yritysten suorissa toimeksiannoissa.

Tutkimuskeskuksen painopisteet

  • Vesi ja veden kanssa kosketuksissa olevat materiaalit
  • Sisäympäristön hygieniaa tehostavat tuotteet ja ratkaisut, ja niiden muodostamat kokonaisratkaisut
Naishenkilö pipetoi laboratoriossa valkoinen takki päällä.