Yhteistyöverkosto

Tutkimuskeskus WANDER tekee laajaa yhteistyötä satojen yritysten ja organisaatioiden kanssa.

WANDERin toiminta on alkanut vuonna 2005, ja yhteistyötä on tehty sen jälkeen yli 300 eri organisaation kanssa. Yhteistyöverkosto kattaa sekä satakuntalaisia, suomalaisia, eurooppalaisia että EU:n ulkopuolelta olevia yrityksiä. WANDERin yritysyhteistyön pohjana on vahva tutkimusosaaminen sekä kokemus erilaisista tutkimusrahoituksista.

Esimerkiksi yhteistyöstä suomalaisten yritysten kanssa on yritysnäkökulman tuominen CPDW-tuotehyväksynnän kansalliseen valmisteluun. Työ on käsittänyt mm. teknisen komitean CEN/TC164 Water Supply tukiryhmässä työskentelyä, vesijärjestelmien tuotteiden standardisointitilanteen seuraamista sekä työryhmän CEN/TC164/WG3 Effects of materials in contact with drinking water -jäsenyys. Keskeisiä teemoja ovat EU:n hyväksyttyjen materiaalien listat koskien juomaveden kanssa kosketuksissa olevia metallisia ja orgaanisia materiaaleja, materiaaleille ja tuotteille suoritettavat testaukset, sekä pohjoismainen yhteistyö.  

Tutkimuskeskus WANDER on tehnyt useille kansainvälisille yritysille asiantuntija-arvioita tuotteen soveltuvuudesta juomavesikäyttöön. Toimeksiantojen sisältöön on kuulunut luottamuksellisten ulkomaalaisten testausraporttien tulosten arviointi ja soveltuvuus suomalaiseen juomavesikäyttöön. Tarkastelluissa materiaalityypeissä on ollut mukana orgaanisia, metallisia ja sementtisiä materiaaleja. Tarkastelun kohteena on ollut kemiallinen ja mikrobiologinen testaus sekä materiaalien lähtöaineiden tai koostumuslistauksen tarkastelu. 

Rakennetun sisäympäristön hygienian kehittämiseksi Tutkimuskeskus WANDER on tehnyt useassa projektissa lukuisten suomalaisten, virolaisten ja ruotsalaisten yritysten sekä muiden toimijoiden kanssa TKI-yhteistyötä vuodesta 2011 alkaen. Erityisesti alan suomalainen yritysverkosto on hyvin voimakas ja siinä toimialojensa johtavat suomalaiset yritykset ovat yhdistäneet asiantuntemuksensa ja luoneet julkisiin tiloihin maailman ensimmäisen hygieenisen tuotekokonaisuuden (Hygtech Alliance). Yhtenä keskeisenä tavoitteena WANDERilla ja sen yhteistyökumppaneilla on ollut hygieenisten tuotteiden ja niihin liittyvän kokonaiskonseptin viennin kehittäminen Saudi-Arabian markkinoille.

Riika Mäkinen seurueineen Saudi-Arabiassa.