WANDER mukana Water Ecosystems to Africa -hankkeessa

25.9.2023Martti LatvaUutiset

Satakunnan ammattikorkeakoulun Tutkimuskeskus WANDER on mukana Suomen vesifoorumi ry:n (Finnish Water Forum, FWF) vetämässä WETA ⎯ Water Ecosystems to Africa -hankkeessa. Hankkeessa ovat mukana myös yritykset Bauer Solutions Oy, Dewaco Oy ja Intolead Oy. Lisäksi yhteistyöhön ekosysteemien ja yhteistarjoamien kehittämiseksi ovat hankkeen kanssa sitoutuneet Abloy ja Maximum Group.

Kuvassa huonokuntoisesta vesiputkesta valuu vettä.

Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -rahoitusohjelmasta. WETA-hanke pyrkii edistämään merkittävällä tavalla suomalaisten yritysten vientiä Afrikkaan, erityisesti Etelä-Afrikkaan. Hankkeen toteutus tapahtuu 17.3.2023–31.5.2025.

Tutkimuskeskus WANDERin tavoitteena hankkeessa on tutkia ja osoittaa magneettisen vedenkäsittelyn (MWT) vaikutus pinnoille muodostuviin saostumiin, korroosioilmiöön sekä vesijärjestelmän mikrobiologiseen puhtauteen. Hankkeessa osoitetaan tutkimuksen avulla MWT:n vaikutukset vesijärjestelmien sisäpintoihin ja kyseistä tietoa hyödynnetään tekniikkaan perustuvien ratkaisujen liiketoiminnallisissa tavoitteissa. Kupariputkien pistekorroosio on globaalisti yleinen ongelma, joka johtuu putkien sisäpinnoille kiinnittyvistä epäpuhtauksista ja veden syövyttävyystekijöistä. Magneettisella vedenkäsittelyllä voidaan vaikuttaa saostumien muodostumiseen ja sitä kautta kyetään alentamaan korroosioilmiön todennäköisyyttä. Vastaavasti putkien sisäpintojen saostumien vähentäminen vaikuttaa lämmönsiirron tehokkuuteen ja mikrobiologiseen puhtauteen.

 

Euroopan unionin rahoittama -logo.

Jaa artikkeli

Lue lisää: