Tutkimuskeskus WANDER osallistuu kansainväliseen antimikrobisten pintojen standardointityöhön

12.6.2023Meija KivisaariUutiset

Tutkimuskeskus WANDER on mukana suomalaisessa ja kansainvälisessä standardointityössä ja kuuluu Yhteisen toimialaliiton standardointiryhmään (Yhteinen toimialaliitto ry, YTL). Suomessa SFS (Suomen standardoimisliitto SFS ry) toimii standardoinnin keskusjärjestönä ja on maailmanlaajuisen järjestön ISOn (International Organization of Standardization) jäsen. Käytännön standardointityötä tehdään SFS:n ja eri toimialoja edustavien organisaatioiden eli toimialayhteisöjen ryhmissä. Standardointiryhmät seuraavat alansa eurooppalaista ja maailmanlaajuista standardointia ja osallistuvat niiden kommentointiin ja laadintaan.

Pipetointi.

YTL:n ”Hygieniaratkaisut”-standardointiryhmässä WANDER on erityisesti mukana kansainvälisessä komiteassa ISO/TC 330 ”Surfaces with biocidal and antimicrobial properties”. Komiteassa työstetään mm. standardiluonnosta: ISO 7581 Menetelmä huokosettoman pinnan bakterisidisen tehon määrittämiseen. Standardointityössä kehitetään standardoitua menetelmää antimikrobisten pintojen tehon määrittämiseen. Nyt suunniteltavalla menetelmällä pyritään kuvaamaan pintojen todellisia käyttöolosuhteita, jotka ovat yleensä melko kuivia. Suomea tässä työssä edustaa YTL:n valtuuttamana Satakunnan ammattikorkeakoulusta Merja Ahonen, Riika Mäkinen ja Meija Kivisaari. Työ on alkanut vuonna 2021.

Varsinaisen pääkomitean alla kokoontuu pienempiä ryhmiä, joiden työnä on selvittää mm. testauksen olosuhteiden ja vaikuttavien tekijöiden merkitystä, vaatimuksia pintojen kulutuksen kestävyydelle ja pintojen vaikutusta mikrobiresistenssiin. Ryhmien saavuttamia tuloksia arvioidaan yhteisissä kokouksissa, joita järjestetään muutamia kertoja vuodessa. Viimeisin ISO/TC 330 kokous järjestettiin 7.–8.6.2023. WANDER on myös osallistunut ns. Ring Trial kokeisiin, joissa standardia testataan laboratorio-olosuhteissa. Näin löydetään parhaiten standardiin liittyvät haasteet ja varmistutaan laadittavan standardin toimivuudesta todellisissa olosuhteissa. ISO/TC 330 kokouksessa 7.–8.6.2023 standardin kehittämistä jatkettiin kahden Ring Trial kierroksen antamien tulosten perusteella.

Jaa artikkeli

Lue lisää: