Tiesitkö? Putkinäytteenotolla voidaan tutkia veden laatua ja sen vaikutuksia

17.8.2022Tuukka Sillanpää ja Martti LatvaTiesitkö?

Veden laatua ja sen vaikutuksia tutkitaan monella eri tavalla ja yksi tapa on asentaa kiinteistön vesiverkostoon putkikeräimiä.

Lähikuvassa hyväkuntoinen putkikeräin.
Lähikuvassa hyväkuntoinen putkikeräin (kuva 1).

Kuvassa putkikeräimiä.
Putkikeräimiä Kankaanpään pilottikiinteistössä (kuva 2).

Tutkimuskeskus WANDER on asennuttanut sisätilan hygieniaan keskittyneen HYGTECH-hankkeen (2012–2014) aikana satakuntalaisiin pilottikiinteistöihin putkikeräimiä. Niiden avulla saadaan tutkimustietoa eri paikkakuntien käyttöveden laadusta, veden mikrobien aiheuttamasta biofilmien muodostumisesta sekä niiden vaikutuksesta eri putkistomateriaaleihin. Tutkimustulosten perusteella saadaan lisää tietoa putkistossa tapahtuvista muutoksista mm. korroosiosta ja mikrobiologisesta kasvusta. Putkinäytteenottoa hyödynnetään useissa erilaisissa projekteissa, jolloin saadaan ainutlaatuista tutkimustietoa, joka ei muuten olisi mahdollista esim. vesimikrobiologian hallinta erilaisilla kehitettävillä tekniikoilla.

 

Lähikuvassa putkikeräin.
Rauman pilottikiinteistössä sijaitsevassa putkikeräimessä oli havaittavissa sinkinkatoa (kuva 3).

Toukokuussa Tutkimuskeskus WANDERin tutkimuspäällikkö Martti Latva, erikoistutkija Merja Ahonen ja projektityöntekijä Tuukka Sillanpää kartoittivat putkikeräinten kuntoa mm. Huittisissa (kuva 1), Kankaanpäässä (kuva 2) ja Raumalla (kuva 3). Kartoituskierroksen jälkeen oli havaittavissa, että pääosin putkikeräimet olivat hyvässä kunnossa eri kohteissa, mutta Raumalla tilanne oli hieman heikompi, jossa oli sinkinkatoa havaittavissa. Messinkiliittimissä tapahtuva sinkinkato voi ajan myötä aiheuttaa vesivuotoja, joten kotona olisi aika ajoin hyvä tarkistaa talon vesiputkijärjestelmät, jotta vältytään mahdollisilta vesivahingoilta.

Lue lisää Tutkimuskeskus WANDERin tutkimusympäristöistä!

 

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue lisää: