”Astu terveysturvalliseen laivaan” -seminaarissa etsittiin ratkaisuja laivanrakennusalan sisätilan hygieniaan 

24.6.2022Minna SundelinUutiset

”Astu terveysturvalliseen laivaan”-seminaari kokosi yhteen lähes 40 sisäympäristön tuote- ja palveluratkaisuja tarjoavaa tahoa, laiva-alan toimijaa ja viranomaisia keskustelemaan sisätilan hygieniaa parantavista ratkaisuista laivanrakennusalalla. Samalla edistettiin Satakunnan alueen laivaklusterin kehitystä.

Naishenkilö esittelee Bauerin hygieniaratkaisuja.

Yleisö istuu luentosalissa. Koronapandemia on laajentanut laiva-alan toimijoiden turvallisuustoimenpiteitä koskemaan terveysturvallisuutta, sillä infektiot ovat vakava terveysriski paljon ihmisiä yhteen kokoavissa laivoissa. Terveysriskin lisäksi epidemiat esimerkiksi risteilijöillä voivat aiheuttaa kustannuksia ja mainehaittoja, joita perinteisillä ratkaisuilla voi olla vaikea ennaltaehkäistä ja hallita.

Tapahtumassa tuotiin esille muun muassa käytäntöjä ja tuotteita, joilla terveysturvallista matkustamista laivoilla on tehostettu. Esimerkiksi ihmisten liikkumiseen liittyvää logistiikkaa ja väljyyden tuntua on parannettu. Terminaaleissa ruuhkia on ehkäisty päästämällä matkustajia aikaisemmin laivaan, ja ravintoloissa on vähennetty paikkoja. Henkilökuntaa on koulutettu infektioiden ehkäisyyn ja matkustajille on tarjottu suojamaskeja sekä käsidesiä. Ilmastointia, pinnoitteita ja valaistusta on parannettu ja siivousta tehostettu. Myös yhteistyötä eri toimijoiden kesken on tiivistetty merkittävästi infektioiden ehkäisemiseksi.

Näyttely-yleisöä seminaarissa. Vaikka terveysturvallisuudessa on edistytty viime aikoina merkittävästi, tehtävää riittää vielä. Perinteisten keinojen lisäksi toimijoita kannustettiin ajattelemaan sisätilan hygieniaa kokonaisuutena useasta eri näkökulmasta suunnitteluvaiheesta operointiin ja ylläpitoon. Hyödyntämällä uutta teknologiaa, ratkaisuja ja tuotteita laivojen pintoihin, ilmaan, veteen, ihmisten logistiikkaan ja siivoukseen liittyen sekä lisäämällä matkustajien tietoisuutta sisätilan hygieniasta voidaan tuottaa merkittävää lisäarvoa infektioiden vähenemiseksi.

SAMKin ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön järjestämä tilaisuus oli osa Terveelliset vesiliikenteen alukset Terva-hanketta. Terva on Satakuntaliiton rahoittama EAKR-hanke, joka jatkuu vuoden 2023 elokuuhun.  

 

eakr, eu-logorivi.

 

Jaa artikkeli

Lue lisää: