There are tube collectors in the blue shade photo.

Nanokuplageneraattorit tuottavat arvokasta tutkimustietoa

Porin kampuksen vesijärjestelmän osaksi asennetaan kavitaatioon perustuvat nanokuplageneraattorit. Tavoitteena on tutkia hydrodynaamisen kavitaatioon perustuvan teknologian avulla tuotettujen happinanokuplien vaikutusta biofilmeihin ja veden laatuun. Hankkeessa tutkitaan teknologian hyötyjä mm. vesijohtoverkoston puhtaana pitämiseksi.

Nanokuplageneraattorit tuottavat arvokasta tutkimustietoa Read More »