eakr, eu-logorivi.

TERVA – Terveelliset vesiliikenteen alukset

TERVA-hankkeen tavoite on se, että Satakunnan laajaa sisätilan hygienian osaamista hyödynnetään tulevaisuudessa entistä terveysturvallisempien laivojen rakentamisessa. Hanke vahvistaa Satakunnan asiantuntemusta sisäympäristön hygieniasta ja kasvattaa yritysten liiketoimintapotentiaalia.

Hanke on päättynyt.

Kesto

1.3.2021 – 31.8.2023

Kokonaisbudjetti

200 000 €

Satakuntaliitto, EAKR-rahoitus

140 000 €

SAMK

33 000 €

Infektiot ovat vakava terveysriski vesiliikenteen aluksilla, joissa on paljon ihmisiä suljetussa tilassa. Vähentämällä infektioita aluksilla vähennetään epidemioiden aiheuttamia kustannuksia ja imagomenetyksiä sekä lisätään kannattavuutta ja risteilyjen houkuttelevuutta.

Laivanrakennusalalle tarvitaan uusi sisäympäristön hygienian näkökulma suunnitteluun sekä yhteistyötä yritysten kanssa, jotka tuottavat sisäympäristön hygieniaa parantavia tuotteita ja ratkaisuja. TERVA-hanke vastaa tähän tarpeeseen.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Satakunnan ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö.

Yhteystiedot:

Erikoistutkija
Riika Mäkinen
p. 044 710 3064
riika.makinen@samk.fi

Projektin tavoitteet

  • Vahvistaa sisäympäristön hygienian innovaatiota ja osaamista Satakunnassa
  • Tuoda sisäympäristön hygienian huomioiminen laivanrakennuksen suunnittelu- ja rakentamisvaiheeseen sekä käyttöön ja ylläpitoon.
  • Nostaa sisäympäristön hygienia yhdeksi kilpailuvaltiksi ja erikoistumisalaksi laivanrakennusteollisuudessa ja alaan liittyvissä muissa yrityksissä.
  • Parantaa laivojen sisäympäristön hygieniaa, vähentää infektioiden leviämistä ja näin parantaa matkustajien ja henkilökunnan arjen turvallisuutta.

Projektin toimenpiteet

  • Sisäympäristön hygienian ja siihen liittyvän suunnitteluohjeistuksen nykytilanteen kartoitus laivanrakennusteollisuudessa sekä uusien ohjeistusten suunnittelu, kehittäminen ja julkaisu.
  • Animaation tekeminen laivasta, jossa hygieenisyys on huomioitu erilaisin ratkaisuin sekä oikean mallitilan suunnittelu ja mahdollinen toteutus laivaympäristöön.
  • Kokonaiskuvan luominen alaan liittyvistä hygienialiiketoiminnan toimijoista ja teknologioista.

Videot

TERVA-hankkeessa valmistunut virtuaalinen innovaatioalusta antaa sisätilan hygienian tuotteita, ratkaisuja ja teknologioita tarjoaville yrityksille mahdollisuuden esitellä osaamistaan ja kehittää ratkaisujaan soveltuvaksi myös laivaympäristöön. TERVA on Satakuntaliiton rahoittama EAKR-hanke.

Artikkelit muissa medioissa

Partnerit

Tutkimuskeskus WANDERin logo.
Turun yliopiston logo.