Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.

Heal – Terveysturvallisuutta sisätilan hygieniakonseptilla

HEAL-projektissa luodaan kokonaisvaltainen sisätilan hygienian konsepti, jossa yhdistyvät ilman, pintojen ja veden vaikutukset. Tutkimus tarjoaa tietoa ja näyttöä siitä, kuinka kattava sisätilan hygieniakonsepti vähentää tartuntatautien esiintyvyyttä ja sitä kautta sairauspoissaoloja.

Kesto

1.1.2022 – 31.12.2025

Kokonaisbudjetti

910 343 €

Opetus- ja kulttuuriministeriö

637 240 €

SAMK

273 103 €

Infektiot ovat kalliita terveydenhuollolle sekä yleisesti yhteiskunnalle ja ne heikentävät elämänlaatua. Näin ollen taudinaiheuttajien leviämisen estäminen vaatii uusia innovaatioita, teknologioita ja ratkaisuja. On selvää, että yksi tärkeimmistä tavoista torjua infektioiden leviämistä ovat sisäympäristön ominaisuudet erityisesti julkisissa rakennuksissa.

Sisätilan hygienia kattaa kaikki erilaiset rakennuksen sisällä tapahtuvat toiminnot, joilla vähennetään infektioita aiheuttavien mikrobien määrää. 10 vuotta kestäneen laajan tutkimuksen aikana SAMK on yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa luonut uudenlaisen, toimivan sisätilan hygienian konseptin, joka kattaa sisäilman, kosketuspinnat ja vesijärjestelmät.

Tässä projektissa nykyistä konseptia laajennetaan uusilla monitoroinnin, konenäön ja data-analytiikan työkaluilla. Kaikkia sisätilan hygienian osatekijöitä mikrobikuormituksesta tartuntatautien esiintyvyyteen väestössä tutkitaan.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö, tutkijayliopettaja
Merja Ahonen
p. 044 710 3061
merja.ahonen@samk.fi

Projektin tavoitteet

  • Tuottaa tieteellistä näyttöä siitä, että kokonaisvaltaisen sisätilan hygieniakonseptin käyttöönotto alentaa ihmisten sairastumista tartuntatauteihin ja vähentää sairauspäiviä
  • Laajentaa projektin tuloksia hyödyntävien yritysten liiketoimintaa ja vientiä
  • Luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia
  • Luoda käytännön suosituksia terveysturvallisempiin sisäympäristöihin
  • Perustaa kansainvälisesti tunnistettu ja houkutteleva sisätilan hygienian tutkimuskeskus

Projektin toimenpiteet

  • Toteutetaan Living Lab -tutkimuskohteita tosielämän ympäristöihin yhteistyössä yritysten kanssa, jotka tarjoavat sisätilan hygieniaa lisääviä ratkaisuja.
  • Tutkitaan Living Lab -pilotteja ottamalla mikrobiologisia näytteitä ja keräämällä sairastuvuustietoja, jotta saadaan näyttöä kokonaiskonseptin vaikutuksista sairauspoissaoloihin.
  • Hyödynnetään automaatiota, robotiikkaa, tekoälyä ja data-analytiikkaa konseptin räätälöimiseksi erilaisiin sisäympäristöihin ja tarpeisiin.
  • Kootaan tarkistuslista konseptin parhaista käytännöistä, ratkaisuista, teknologioista ja tuotteista.

Partnerit

Tutkimuskeskus WANDERin logo.
Oraksen punainen logo.
Nanoksin logo.
Genano logo.
Huoleton logo.
Abloy logo.
Isku Logo Black Rgb