FI Euroopan Unionin Osarahoittama POS
Satakuntaliiton logo.

BIOVAHVA – Satakunnan biotalouden vahvistaminen ja varmistaminen

Hankkeen tavoitteena on korvata turvetuotannon vähentymisestä aiheutuvia tulonmenetyksiä paikallistaloudessa kehittämällä Satakunnan biotalouden ja ruokaketjun tutkimus- ja innovointivalmiuksia ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönottoa.

Kesto

1.11.2023 – 1.6.2026

Kokonaisbudjetti

2 047 100 €

Satakuntaliitto

 1 637 683 €

SAMK

897 012 €, omarahoitus 179 402 €

Turvetuotannon vähentyminen aiheuttaa muutoksia Satakunnassa. Elinvoiman turvaamiseksi myös tulevaisuudessa tarvitaan panostuksia TKI-toimintaan, erityisesti uusien innovaatioiden, toimintamallien, teknologioiden ja tuotantoprosessien kehittämiseen sekä niiden tuomiseen yrittäjien ulottuville ja käytäntöön. Yksi keskeinen toimiala Satakunnassa on biotalous ja siihen sisältyvä elintarviketuotanto ja ruokaketju, joihin kohdentuvilla TKI-toimenpiteillä on suuri merkitys Satakunnan aluetaloudessa.

Yhteystiedot

Erikoistutkija
Sari Repka
sari.repka@samk.fi

Projektin tavoitteet

  • Korvata turvetuotannon vähentymisestä aiheutuvia tulonmenetyksiä paikallistaloudessa kehittämällä Satakunnan biotalouden ja ruokaketjun TKI-toimintaa.
  • Selvittää mahdollisuuksia uusiin avauksiin bio- ja kiertotaloudessa.
  • Tehostaa kiertotaloutta ja sivuvirtojen käyttöä yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa.
  • Perustaa Satakunnan biotalouden TKI-yhteistyöfoorumi.

Projektin toimenpiteet

  • Sovelletaan innovatiivisia teknologioita kuten nanohappikasteluvesi ja uusi biohiiliratkaisu taimikasvatuksen tehostamiseen.
  • Testataan AgriPV-konseptia eli ruoan ja aurinkosähkön samanaikaista tuottamista samalla maa-alalla Suomessa.
  • Kehitetään konsepti uudesta innovatiivisesta kasvihuoneesta.
  • Kehitetään uusia kuivikkeita ja energiantuotantoon käytettäviä materiaaleja.
  • Kootaan tietoa sivuvirtapörssiin.
  • Pidetään työpajoja, joissa suunnitellaan Satakunnan biotalouden tulevaisuutta.

Partnerit

Liikemerkki 4v
Pyhäjärvi.-instituutin logo.
Prizztechin logo.
Satafood logo.