Euroopan unionin rahoittama -logo.

WETA – Water Ecosystems to Africa

Tutkimuskeskus WANDER on mukana Suomen vesifoorumi ry:n (Finnish Water Forum, FTF) vetämässä WETA - Water Ecosystems to Africa -hankkeessa. Hanke edistää suomalaisten yritysten vientiä Afrikkaan, erityisesti Etelä-Afrikkaan.

Kesto

17.3.2023 – 31.5.2025

Kokonaisbudjetti, Etelä-Savon ELY

320.325 €

Tuki yrityksille

211 462 €

Tuki SAMKille

63 112 €

Projektin tavoitteet

  • Kasvattaa vesiosaamista ja tukea vesialan yritysten kansainvälistymishankkeisiin Afrikassa, erityisesti Etelä-Afrikassa.
  • Tutkia ja osoittaa magneettisen vedenkäsittelyn (MWT) vaikutus pinnoille muodostuviin saostumiin, korroosioilmiöön sekä vesijärjestelmän mikrobiologiseen puhtauteen.
  • Tuottaa magneettisen vedenkäsittelyteknologian vientiä tukevaa tutkimustietoa.

Yhteystiedot

Tutkimuspäällikkö
Martti Latva
p. 044 710 3060
martti.latva@samk.fi

Käytännön toimet

  • Kootaan kolme erilaista, itsenäistä vesijärjestelmää, joissa veden laadulla hallitaan erilaisten putkien sisäpinnoille muodostuvia saostumia MWT-teknologialla: kupariputkien pistekorroosiota, kalsiumsaostumia ja mikrobiologista puhtautta.
  • Osoitetaan MWT:n vaikutukset vesijärjestelmien sisäpintoihin.
  • Toteutetaan pilottitutkimus todellisessa käyttöympäristössä, jonka aikana analysoidaan MWT-tekniikan vaikutusta energiatehokkuuden parantamiseen asunto-osakeyhtiön vesilämmitysjärjestelmässä.
  • Hyödynnetään tutkimustieto tekniikkaan perustuvien ratkaisujen liiketoiminnallisissa tavoitteissa.
WETA-hankkeen logo.

Partnerit

Bauer-solutions logo.
DEWA logo.
Intolead logo.
Finnish Water Forum logo.
Tutkimuskeskus WANDERin logo.

Hanketta on rahoitettu Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -rahoitusohjelmasta. Hankkeen toteuttajana toimii Suomen vesifoorumi ry., Tutkimuskeskus WANDER toimii hankkeen tutkimusorganisaatio-partnerina.