NextGenerationEU logo.
ELY-keskuksen logo.

Vesijärjestelmän biofilmien hallinta hydrodynaamiseen kavitaatioon perustuvalla teknologialla

Biofilmit-hankkeessa tutkitaan hydrodynaamisen kavitaatioon perustuvan teknologian avulla tuotettujen kaasunanokuplien vaikutusta biofilmeihin ja veden laatuun jakeluverkostoissa ja kiinteistöissä. Tutkimus edistää Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteita ja tukee ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Lisäksi se lisää osaamista vesiteknologiasta ja veden käsittelystä sekä vähentää kasvihuonepäästöjä.

Kesto

1.8.2022 – 31.8.2024

Kokonaisbudjetti

253 837,58 €

Etelä-Savon ELY-keskus

181 321,00 €

EOD Oy

24 152,55 €

SAMK

48 364,06 €

Biofilmien hallinta on keskeistä talousvesijärjestelmien hygieenisen laadun takaamisessa jakeluverkostoissa ja kiinteistöissä. Tyypillisesti veden mikrobiologista laatua ja myös biofilmien muodostumista hallitaan desinfiointikemikaaleilla. Kun mikrobiologinen saastuminen tapahtuu, yleensä ratkaisuna käytetään vesijärjestelmän huuhtelua käyttämällä korkeita desinfiointikemikaalipitoisuuksia. Usein vesijärjestelmän puhdistuminen kestää kuitenkin melko kauan, koska saastumisen aiheuttaneet mikrobit voivat suojautua hankalasti poistettaviin biofilmeihin. Myös kalkki- ja muut saostumat suojaavat biofilmejä.

Hankkeessa tutkitaan hydrodynaamisen kavitaatioon perustuvan teknologian avulla tuotettujen kaasunanokuplien vaikutusta biofilmeihin ja veden laatuun. Saatavan tiedon avulla ongelmatilanteisiin ja erilaisiin muutoksiin voidaan valmistautua entistä paremmin.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö
Meija Kivisaari
p. 044 710 3307
meija.kivisaari@samk.fi

Projektin tavoitteet

  • Edistää Suomen kestävän kasvun tavoitteita sekä tukea ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.
  • Vähentää kasvihuonekaasupäästöjä tarjoamalla kemikaaliton hapetusteknologia turvallisempaan ja ekologisempaan vesijärjestelmien puhtaanapitoon.
  • Estää putkistojärjestelmien saostumien ja korroosion muodostumista, ja siten pidentää vesijärjestelmien käyttöikää sekä tehokkuutta.
  • Vähentää kiinteistöjen talousverkoston biofilmeistä johtuvien talousvesivälitteisten epidemioiden riskiä.
  • Pienentää teollisessa ympäristössä lopputuotteen mikrobiologisen kontaminaation sekä hukkatuotannon riskiä.
  • Laajentaa hankkeen tuloksia hyödyntävien yritysten liiketoimintaa ja vientiä sekä kasvattaa työllisyyttä.

Projektin toimenpiteet

  • Kehitetään uusi teknologia ja menetelmä, jolla biofilmien kasvua ja mikrobisisältöä voidaan hallita juomavesijärjestelmien sisäpinnoilla tuottamalla veteen nanokokoluokan kaasukuplia.
  • Suunnitellaan tarvittava laitteisto ja käytännön koeasetelma.
  • Testataan ja tutkitaan käytännössä laitteiston ja sen tuottamien nanokokoluokan kaasukuplien vaikutusta vesijärjestelmän sisäpinnoille muodostuviin biofilmeihin, saostumiin ja veden laatuun laboratoriossa, pilot-verkostossa sekä potentiaalisilla loppukäyttäjillä.
  • Validoidaan nanoteknologian toimivuutta ja tutkitaan sen hyötyjä vesijohtoverkoston puhtaana pitämiseksi.

Partnerit

Tutkimuskeskus WANDERin logo.
EOD logo.